Điều Khoản Sử Dụng

Điều khoản Sử dụng cho Tingameonline24h.com

1. Chấp Nhận Điều Khoản Sử Dụng

Trang web Tingameonline24h.com (“Chúng tôi”) hoan nghênh bạn (“Người dùng”) truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Trước khi sử dụng trang web này, Người dùng cần đọc và đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của điều khoản này, vui lòng ngưng sử dụng trang web ngay lập tức.

2. Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi cung cấp thông tin về các game mobile mới ra, giftcode, và thủ thuật chơi game như một dịch vụ miễn phí cho Người dùng. Thông tin được cung cấp trên trang web chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào xảy ra sau khi Người dùng áp dụng thông tin từ trang web vào việc chơi game hoặc sử dụng giftcode.

3. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả nội dung trên trang web Tingameonline24h.com, bao gồm nhưng không giới hạn vào hình ảnh, văn bản, video, và biểu đồ, là tài sản trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên cấp phép. Người dùng không được sao chép, phân phối, tái sản xuất, hoặc sử dụng tài sản trí tuệ này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

4. Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Người dùng theo Chính sách Bảo Mật của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của Người dùng với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của Người dùng, trừ khi có yêu cầu từ cơ quan pháp luật hoặc khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

5. Thay Đổi và Cập Nhật

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào. Người dùng nên kiểm tra điều khoản và điều kiện này định kỳ để nắm bắt những thay đổi. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi được đề xuất đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ các thay đổi đó.

6. Giới Hạn Trách Nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này.

7. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào về điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email sau đây: [email của bạn].

Chúng tôi cám ơn bạn đã sử dụng Tingameonline24h.com và kính mong mọi trải nghiệm của bạn trên trang web này là thú vị và bổ ích.